Місія та Бачення, Стратегія

Місія НМРУ: представляти та захищати громадянські, політичні, соціальні та економічні права української молоді, розширювати можливості особистісного  розвитку та активної участі молоді в суспільно-політичному житті.

Візія НМРУ: Молодь є невід’ємною частиною суспільства та бере активну і рівноправну участь у формуванні громадянського та політичного життя України та Світу.

Основна мета діяльності НМРУ: консолідувати та розвивати демократичні молодіжні організації України для захисту та представлення інтересів молоді на національному та міжнародному рівнях.

Стратегічні пріоритети НМРУ:

 • Інституційний розвиток
 • Регіональний розвиток
 • Участь молоді у демократичному становленні України
 • Підтримка молодіжних громадських організацій
 • Міжнародне співробітництво.

Інституційний розвиток НМРУ

Мета: побудувати сталу структуру  НМРУ

 • розробити систему мотивації молодіжних організацій щодо активізації участі членів НМРУ у безпосередній роботі НМРУ;
 • розробити ефективну систему комунікації між організаціями-членами НМРУ та  керівними органами НМРУ;
 • розробити та впровадити заходи спрямовані на підвищення організаційної спроможності НМРУ та його членів;
 • сформувати, відповідно до визначених пріоритетів роботи НМРУ, постійно діючі комісії Ради НМРУ;
 • лобіювати збільшення державного фінансування на державну молодіжну політику, в тому числі на розвиток молодіжних організацій та на сталий розвиток НМРУ;
 • отримати офісне приміщення для НМРУ, забезпечити фінансування заробітної плати персоналу Секретаріату Спілки;
 • Створити пул тренерів НМРУ.

Регіональний розвиток

Мета: створити умови для консолідації молодіжних організацій на місцевому та регіональному рівнях та їх участі в процесах прийняття рішень.

 • створити регіональні молодіжні ради (осередки НМРУ) в областях;
 • організувати тренінги для осередків НМРУ в областях;
 • забезпечити сталий розвиток Обласних Молодіжних Рад – НМРУ;
 • розробити систему комунікації між осередками та керівними органами НМРУ;
 • розробити дієвий механізм співпраці молодіжних організацій (обласних молодіжних рад – НМРУ) з обласними органами влади та державними структурами, які займаються молодіжними питаннями;
 • Запровадити на практиці положення, які зазначені в “Переглянутій Європейській хартії участі молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівні” Ради Європи;
 • Підтримати методичну розробку чи доповнення обласних стратегій з питань молодіжної політики.

Участь молоді у демократичному становленні України

Мета: залучити молодь та молодіжні організації до активної участі у процесах прийняття рішень

 • популяризувати участь молоді в громадському житті країни;
 • напрацювати пропозиції, щодо покращення молодіжної політики в Україні;
 • створювати механізми для підвищення мобільності молоді;
 • розробити, імплементувати та робити оцінку ефективності молодіжної політики, використовуючи європейські стандарти;
 • запровадити систему збору інформації та підготовки статистики по віковій категорії молоді на державному рівні;
 • надавати консультації та рекомендації в сфері молодіжної політики;
 • здійснити заходи щодо сприяння зайнятості молоді, насамперед тієї, яка є членами громадських організацій.

Підтримка молодіжних громадських організацій

Мета: допомагати та сприяти розвитку організацій-членів НМРУ.

 • консолідувати організаційну спроможність організацій-членів НМРУ;
 • косолідувати і розвинути організаторські здібності молодіжних організацій в Україні;
 • розвивати  можливості та навички членів Ради та Секретаріату НМРУ;
 • лобіювати інтереси української молоді та позицію української молоді у відповідних структурах;
 • консолідувати молодіжний рух в Україні та посилити позицію української молоді;
 • визнання неформальної освіти, яку реалізовують неурядові громадські організації (тренінги, курси, семінари, тощо.).

Міжнародне співробітництво:

Мета: інтеграція української молоді у Європейський молодіжний рух шляхом обміну та застосування найкращих практик у побудові ефективної молодіжної політики в Україні.

 • розбудувати нові напрямки та можливості міжнародного;
 • співробітництва та посилити співпрацю із вже  існуючими партнерами шляхом імплементації спільних проектів;
 • долучитися до розбудови молодіжної політики на Європейському рівні, шляхом включення голосу молоді України в Європейські структури (в тому числі в Європейський молодіжний форум);
 • вибудувати взаємовідносини з міжнародними інституціями відповідальними за молодь та сприяти їх роботі в Україні;
 • поглибити співпрацю з Радою Європи, Європейською Комісією та іншими міжнародними організаціями, що працюють з молоддю та для молоді в межах створених механізмів;
 • Сприяти розвитку плідного співробітництва з молодіжними організаціями, Національними молодіжними радами Західної та Східної Європи з метою обміну досвідом та кращими практиками в сфері формування дієвої молодіжної політики;
 • залучити центральні та місцеві органи виконавчої влади з питань молоді до виконання міжнародних програм із залученням молодіжних організацій;
 • підтримувати міжнародну співпрацю на локальному рівні, між молодіжними громадськими організаціями, молодіжними радами різних рівнів;
 • Залучити молодь української діаспори для співпраці в інтересах Україна на міжнародному рівні.