2-day seminar on how to write pilot projects and to apply them to the European Youth Foundation

IMG_3252

A 2-day seminar on how to write pilot projects and to apply them to the European Youth Foundation will be held on 21-22 May 2016 in Kyiv (Ukraine). The activity is co-organised by the National Youth Council of Ukraine and the European Youth Foundation with support of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine and the Council of Europe Youth Department. This seminar is one of the points of the Action plan for 2016 of the Framework Cooperation Agreement on youth policy between the Council of Europe and the Ministry of Youth and Sports of Ukraine  2016-2020.

Seminar invites young leaders, people between the age of 18 to 35 years from different oblast of Ukraine.The seminar seeks to familiarize participants with the European Youth Foundation and to raise the participants` competencies in writing pilot projects. The seminar will provide youth NGOs from Ukraine with additional funding possibilities for their initiatives, namely the ability to write and submit pilot projects to the European Youth Foundation within special call for Ukraine in the European Youth Foundation.

Participants will develop their awareness about the European Youth Foundation (https://fej.coe.int/) the process of applying and will have the possibility to ask experst from the EYF about the specifity of the piliot-projects and the expert from the Council of Europe about the prioroties of CoE in the Youth Sector.

Requirements for the participants:

–          leaders, youth activists, who are members of youth NGO

–          Fluent English

Participation fee: 350 UAH

The seminar will bring together 30 participants – youth leaders and activists of youth non-governmental organisations from Ukraine.

The working languages is English.

All interested candidates should fill in the on-line application form by 16 May 2016:https://docs.google.com/forms/d/1QUn8h9aK5KqLcNrq8KWdNc5lp66E3lGUP_KMDejEE94/viewform?c=0&w=1

The selected participants are requested to take part in all elements of the seminar`s programme from 10h00 to 18h00 on 21 May and from 09h30 to 16h00 on 22 May.

The application closes on 14 May 2016.

Participants will be informed about the selection till the 16th of May

Organizers will cover meal and coffee-breaks during the seminar. Travel costs and accommodation are not covered by the organizers.

Contacts:nycukr@gmail.com

2-х денний семінар про те, як писати пілотні проекти  в Європейський молодіжний фонд. Семінар відбудеться 21-22 травня 2016 року в м. Київ (Україна). Організаторами семінару є: Національна молодіжна рада України та Європейський молодіжний фонд за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Молодіжного департамннту Ради Європи. Цей семінар є одним з пунктів Плану заходів на 2016 рік Рамкової угоди про співпрацю на 2016-2020 рр. між Радою Європи та Міністерством молоді і спорту України.

Запрошує молодих лідерів віком від 18 до 35 років з різних областей України взяти участь у семінарі, який спрямований на ознайомлення учасників з роботою Європейського молодіжного фонду та  підвищенню компетентності учасників у написанні пілотних проектів до Європейського молодіжного фонду. Семінар надасть можливість молодіжним ГО  з України на додаткове фінансування молодіжних ініціатив, а саме можливість написання та подачу пілотних проектів у Європейський молодіжний фонд в рамках спеціального колу для України на 2016 рік в Європейському молодіжному фонді.

Учасники семінару дізнаються про Європейський молодіжний фонд (https://fej.coe.int/), про процес подачі заявок та матимуть можливість поспілкуватися з експертами з Європейського молодіжного фонду про специфіку пілотних проектів, поспілкуватися з представниками Ради Європи про пріоритети Ради Європи  в молодіжному секторі.

Вимоги до учасників:

– Лідери, молодіжні активісти, які є членами молодіжної громадської організації

– Вільне володіння англійською мовою

Вартість участі: 350 грн

У семінарі візьмуть участь 30 учасників – молодіжних лідерів та активістів молодіжних неурядових організацій з України.

Робоча мова: англійська

Всі зацікавлені кандидати повинні заповнити анкету он-лайн за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1QUn8h9aK5KqLcNrq8KWdNc5lp66E3lGUP_KMDejEE94/viewform?c=0&w=1

Відібрані учасники зобов’язуються бути присутніми протягом всього семінару з 10:00 до 18:00 21 травня та з 09:30 до 16:00 22 травня.

Кінцевий термін реєстрації: 15 травня 2016 року.

Учасники будуть проінформовані про відбір до 16 травня

Організатори покривають їжу та кава-брейки під час семінару. Витрати на проїзд та проживання не покриваються організаторами.

Контакти: nycukr@gmail.com

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення