Засідання Експертної групи НМРУ з розробки проекту “Місто, дружнє до молоді”. Meeting of the Expert Group of the National Youth Council of Ukraine on the implementation of the project “Youth Friendly City”

24-26 вересня відбулося засідання Експертної групи Національна Молодіжна Рада України – НМРУ – NYCUkraine з розробки проекту «Місто, дружнє до молоді» – «Youth Friendly City». Експертна група у складі міжнародних та національних експертів працювала над створенням методології та критеріїв для оцінки, наскільки міста дружні до молоді в Україні. Даний проект допоможе проаналізувати нинішній стан молодіжної політики та можливостей для молоді, а також розробити оптимальну та дієву модель механізмів місцевих стандартів молодіжної політики України.

Експерти з Німеччини – Пані Хайде-Розе Брюкнер поділилася найкращими практиками проекту UNICEF в Німеччині результати Місто, дружнє до дітей.

Експерт з Португалії Карлос Сантос, що є координатором “100% європейське місто”, розповів про досвід та методологію реалізації проекту.

Маріус Улозас, експерт з Литви представив напрацювання та розробку критеріїв для побудови діалогу між молоддю та муніципалітетами в Литві та Норвегії для побудови якісної молодіжної політики на місцевому рівні.

Наступне засідання Експертної групи планується на початок грудня 2017 року.
Національна молодіжна рада України має намір охопити близько 10 міст в рамках проекту Місто, дружнє до молоді.
Експертна група планує розробити посібник з критеріями для оцінки міст в 2018 наскільки вони відповідають потребам молоді та провести тренінги для координаторів даного проекту з різних міст України.

Проект дозволить залучити представників максимально різних сфер, які є так чи інакше є дотичними до роботи з молоддю. Це в свою чергу сприятиме покращенню існуючого міжсекторального співробітництва та підвищенню участі молоді в процесах прийняття рішень на різних рівнях.

Національна молодіжна рада України запросила до співробітництва в даному проекті Міністерство молоді та спорту України, ЮНІСЕФ в Україні, Фонд Народонаселення ООН, Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ для більш ефективної синергії в імплементації проекту.

Місто, дружнє до молоді допоможе розпочати ґрунтовні зміни в регіональній молодіжній сфері з метою отримання якісних, довготривалих результатів, що є актуальним як ніколи в зв’язку з процесом децентралізації в нашій країні. Перші позитивні дії перших міст стануть надихаючим стимулом для інших міст та містечок, а отже, потихеньку і вся країна зможе збудувати максимально дружні до молодої людини та її потреб міста та містечка.

Долучайтеся до імплементації проекту.

On September 24-26 was held a Meeting of the Expert Group of the National Youth Council of Ukraine on the implementation of the project “Youth Friendly City”. An Expert group of international and national experts worked on development of methodology and criteria for assessing how friendly cities are to youth in Ukraine. This project will help to analyze the current situation of youth policy and opportunities for youth and develop an optimal and effective model of mechanisms of local youth policy standards in Ukraine.

Experts from Germany Ms. Heide-Rose Brückner shared best practices of implementation of the project Child Friendly City in the frame of UNICEF Germany.

An Expert from Portugal, Carlos Santos, coordinator of 100% European City shared best practices about the experience and methodology of project implementation.

Marius Ulozas, an Expert from Lithuania, Director, Institute for Policy research and Analysis, shared best practices of development of criteria for building a dialogue between youth and municipalities in Lithuania and Norway for building of efficient youth policy at the local level and cooperation.

The next meeting of the Expert Group will be at the beginning of December 2017.
National Youth Council of Ukraine is planning to cover about 10 cities within the framework of the project Youth Friendly City.
The Expert group is planning to develop a toolkit on the criteria for assessing cities on youth friendliness in 2018 and conduct trainings for coordinators of this project from different cities of Ukraine.

The project will involve representatives of different spheres that works with youth. This will help to improve existing crosssectoral dialogue and cooperation and increase the participation of young people in decision-making processes at different levels.

National Youth Council of Ukraine has invited the Ministry of Youth and Sport of Ukraine, UNICEF in Ukraine, UNFPA, Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine to cooperate in this project for more effective synergy and progress in the implementation of the project.

Youth Friendly City is aimed to make changes in the youth field on the regional level in order to obtain high-quality, long-term results that are more relevant than ever due to the process of decentralization in our country. The first positive results of the first assessed cities will be an inspirational stimulus for other cities and towns and the whole country will be able step by step to build an efficient youth policy that is more friendly to young people and their needs.

Join us in this initiative!!!

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення