Литовсько-українська молодіжна конференція “Молодь за співробітництво”. The Lithuanian-Ukrainian youth conference “Youth4Cooperation”

15 жовтня розпочалася Литовсько-українська молодіжна конференція “Молодь за співробітництво”. Організаторами даної конференції є: Національна молодіжна рада України (НМРУ), Національна молодіжна рада Литви (LiJOT) за підтримки Ради Литовсько-українських молодіжних обмінів.

Під час конференції члени НМРУ та члени Національної молодіжної ради Литви мають змогу знайти партнерів та напрацювати спільні проекти.

Конференція спрямована на зміцнення співпраці між литовськими та українськими молодіжними організаціями, обмін досвідом у сфері молодіжної політики, роботі з молоддю, напрацювання спільних проектів, ознайомлення з роботою таких інституцій як ЄС та НАТО, отримання практичних навичок для роботи з молоддю та розвитку молодіжної політики.

Під час сьогоднішніх сесій представники молодіжних ГО мали змогу дізнатися більше про важливість та роль Національних молодіжних рад Литви та України та їх роль у побудові молодіжної політики на різних рівнях: регіональному, національному та міжнародному, роль Європейського молодіжного форуму у формуванні молодіжної політики на міжнародному рівні, систему ко-менеджмента в Раді Європи з залученням молоді до процесів прийняття рішень, розвиток молодіжної роботи в обох країнах та розвиток молодіжної політики на регіональному та місцевому рівнях.

On October 15, the Lithuanian-Ukrainian youth conference “Youth4Cooperation” began. The organizers of this conference are National Youth Council of Ukraine (NYCUkraine), National Youth Council of Lithuania (LiJOT) with the support of the Council of Lithuanian-Ukrainian Youth Exchanges.
Members of National Youth Council of Ukraine and members of National Youth Council of Lithuania can find partners and work on joint projects during the conference.
The conference aims to strengthen cooperation between Lithuanian and Ukrainian youth organizations, exchange of experience in the field of youth policy, work with young people, work on joint projects, familiarize with the work of such institutions as EU and NATO, obtain practical skills for work with youth and development of youth policy.
During today’s sessions, representatives of youth NGOs were able to learn more about the importance and the role of the National Youth Councils of Lithuania and Ukraine and their role in building of youth policies at regional, national and international levels, the role of the European Youth Forum in formation of youth policy at the international level, the system of co-management in the Council of Europe with the involvement of young people in decision-making processes, development of youth work in both countries and the development of youth policy at the regional and local levels.

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення