Генеральна асамблея Національної Молодіжної Ради України почала свою роботу! The General Assembly of the National Youth Council of Ukraine has begun its work!

Представники національних та регіональних молодіжних громадських організацій, Національних молодіжних рад Німеччини, Польщі, Білорусі, Австрії, представники ОБСЄ, Міністерства молоді та спорту України, U-Report, Європейського молодіжного форуму приїхали на захід.

3-го лютого члени Ради НМРУ презентували результати роботи на рік, відокремлені підрозділи НМРУ свої досягнення, молодіжні громадські організації проекти та пріоритети.
Національна молодіжна рада України відзвітувала про реалізовані проекти 2017 року та плани на 2018 рік.

Під час панельної дискусії, на якій були представники Європейського молодіжного форуму, Мінмолодьспорту, Євродеск, НМРУ обговорювали міжнародні можливості для молоді. Крім того, ОБСЄ – презентували власні молодіжні проекти. Дякуємо партнерам за діалог та цікаві ідеї.

Молодіжні представники, працюючи в групах, розробили позиційні документи щодо громадянської освіти, участі молоді в умовах децентралізації, розвитку молодіжної політики для молоді з інклюзією.

Вечір 3 лютого завершився неформальним спілкуванням та святкуванням 3-х років діяльності НМРУ!

Другий день Генеральноі Асамблеї стартував зі жвавої дискусії щодо адвокаціі та лобіювання інтересів молоді в співпраці з політичними молодіжними організаціями. Також представники Національноі молодіжні ради Німеччини та Австрії поділились досвідом співпраці з політичними молодіжками.

Продовжуємо працювати в цей недільний день. Про фінальні обговорення та результати Асамблеї будемо тримати вас в курсі.

Representatives of national and regional youth organizations, National Youth Councils of Germany, Poland, Belarus, Austria, representatives of the OSCE, the Ministry of Youth and Sport of Ukraine, U-Report, the European Youth Forum participate in the GA.

On February 3, members of the Council of NYCUkraine presented results of work for the previous year, Branches of NYCUkraine, their achievements, youth NGOs projects and priorities.
The National Youth Council of Ukraine reported on 2017 completed projects and plans for 2018.

During the panel discussion representatives of the European Youth Forum, Ministry of Youth and Sports of Ukraine, Eurodesk , NYCUkraine discussed international opportunities for youth. In addition, the OSCE presented their own youth projects. Thank you to the partners for the dialogue and interesting ideas.

Youth representatives, working in groups, developed position papers on civic education, participation of young people in the frame of decentralization, development of youth policy for youth with disabilities.

The evening of the 3d of February ended with informal communication and celebration of 3 years of activity of NYCUkraine !!!

The second day of the General Assembly began with a lively discussion on advocacy and lobbying youth in partnership with political youth wings. Representatives of the National Youth Councils of Germany and Austria shared their experience of working with political youth wings.

We continue to work this Sunday. We will keep you informed about the final discussions and results of the Assembly.

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення