Засідання Ради НМРУ[:en]Meeting of the Council of NYCUkraine

 

Засідання Ради НМРУ

Засідання №1-(8)_2018 Ради НМРУ 2017-2018
28.02.2018, м.Київ

Порядок денний
– Позиція в НМУ ім. Богомольця
– Розгляд заяви на вступ до НМРУ ЛДЛУ та їх документів;
– Розподіл обов’язків між членами Ради;
– Робочі групи НМРУ
а) громадянська освіта;
б) участь молоді в умовах децентралізації;
в) розподіл студентів-медиків;
г) місто, дружнє до молоді;
д)розвиток молодіжної політики для молоді з інклюзією в Україні);
– Діяльність відокремлених підрозділів
– Розгляд ініціативи Ярослава Василюка (ЄМУ) щодо проведення додаткового аудиту Спілки.
Інше.

 

Meeting of the Council # NMRU

Session No. 1- (8) _2018 of the Council of NMРУ 2017-2018
02/22/2018, Kiev

Agenda
– Position in NMU them. Bogomolets
– Consideration of the application for admission to the NMRU LDLU and their documents;
– Distribution of responsibilities among members of the Council;
– Working groups of NMRU
a) civic education;
b) participation of young people in conditions of decentralization;
c) the distribution of medical students;
d) a city that is youth friendly;
e) development of youth policy for youth with inclu- sion in Ukraine);
– Activities of separate units
– Consideration of the initiative of Yaroslav Vasilyuk (EMU) to conduct an additional audit of the Union.
Other.

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення