Вітаємо команду Національної молодіжної ради України з набуттям статусу “кандидат” у платформі Європейського Молодіжного Форуму! Congratulations to the National Youth Council of Ukraine team with Candidate membership status in EYF!

Вітаємо українську молодь!!! Ми стали ще на один крок ближче до того, щоб голос української молоді був представлений та почутий на міжнародній арені.

26-28 квітня 2018, в м. Брюссель відбулася позачергова Генеральна асамблея Європейського Молодіжного Форуму. ЄМФ є платформою Національних молодіжних рад та міжнародних неурядових молодіжних організацій Європи. ЄМФ відстоює, захищає права молоді та представляє позицію Європейської молоді в міжнародних установах, таких як Європейський Союз, Рада Європи та Організація Об’єднаних Націй, формує молодіжну політику на Європейському та світовому рівні.

Висловлюємо найщиріші вітання команді NYCUkraine (Національна молодіжна рада України) з набуттям статусу “кандидат” у платформі ЄМФ.
Висловлюємо подяку нашим партнерам за підтримку в розвитку демократичного плюралістичного та інклюзивного суспільства та побудові більш ефективної молодіжної політики в Україні.

В рамках ГА ЄМФ:
26 квітня відбулася публічна зустріч “Youth UP Europe: Which future for democracy in Europe?” під час якої було обговорено питання про участь молоді в процесах формування майбутнього ЄС.

Під час ГА було розглянуто та затверджено наступні позиційні документи:
– Інвестиції в молодь Європи: позиція по активізації молоді в рамках Багаторічного фінансово плану пост-2020;
– Позиційний документ щодо питання сталого розвитку;
– Молодь, мир та безпека;
– Молодіжна робота;
– Молодь та цифрова ера;
– Різноманіття та рівність в рамках Європейського молодіжного форуму;
– Резолюція щодо солідарності з населенням Сирії;
– Позиційний документу “Молоді люди та Брексіт” від Британської молодіжної ради про роль молоді в переговорах між Європейським союзом та Великобританією.

У звіті голови Дорадчої ради з питань молоді Ради Європи було представлено головні пріоритети та наявні робочі процеси на даний момент.
Пріоритети:
– Доступ молодих людей до прав людини;
– Участь молоді та молодіжна робота;
– Інклюзивне та мирне суспільство.

Під час ГА також відбувалися обговорення таких актуальних питань: збільшення бюджету в програмі активізації молоді в рамках Багаторічного фінансового плану пост- 2020, вибори до Європарламенту- 2019.

Долучайтеся до формування кращого майбутнього для молоді вже зараз!

Congratulations to the Ukrainian youth!!!
We made one more step to make the voice of Ukrainian youth more representative and heard on the international level.

On April 26-28, 2018, Brussels there was held an Extraordinary General Assembly of the @EuropeanYouthForum. The EYF is a platform for the National Youth Councils and international non-governmental youth organizations in Europe. The EYF defends, protects and empowers young people and represents the position of European youth in international institutions such as the European Union, the Council of Europe and the United Nations, building youth policy at European and world level.

We express our sincere congratulations to the @NYCUkraine (National Youth Council of Ukraine) team with Candidate membership status in EYF.
We express our gratitude to all our partners, especially @LNU @DNK @DBJR @PROM, Eastern Partnership NYCs and Black sea NYCs, for supporting the development of a democratic pluralistic and inclusive society in Ukraine and building of more effective youth policy in Ukraine.

In the frame of GA there was organized:
On April 26, there was organized public discussion “Youth UP Europe: What future for democracy in Europe?” on the issue of the participation of young people in the processes of shaping the future of the EU.

During the GA, the following position papers were adopted:
– Investing in young people in Europe: activization of young people in the framework of the Multiannual Financial Framework post 2020;
– Position document on the issue of sustainable development;
– Youth, peace and security;
– Youth work;
– Youth and digitalization;
– Diversity and equality within the framework of the European Youth Forum;
– Resolution on solidarity with the Syrian people;
– Position paper Young People and Breaksit from the British Youth Council on the role of youth in the negotiations between the European Union and Great Britain.

The report of the Chairperson of the Advisory Council on Youth of the Council of Europe has presented the main priorities and existing work processes.
Priorities:
– Young people’s access to the human rights;
– Youth participation and youth work;
– Inclusive and peaceful society.

During the GA also there was held discussion:budget increase programs for young people in Multiannual Financial Framework post 2020, EU Parliament Elections 2019.

Join us for building of better future for young people right now!

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення