НМРУ долучилась до розробки загальних рекомендацій для конкурсу “Молодіжна столиця” на національному рівні. NYCUkraine has joined to the development of general recommendations for the contest “Youth Capital” on the national level

Представник Національної молодіжної ради України Наталія Шевчук долучилась до розробки загальних рекомендацій для впровадження конкурсу “Молодіжна столиця” в інших країнах в рамках робочої зустрічі “Національні молодіжні столиці в Східній Європі”.

Зустріч проходила з 7 по 11 листопада, в румунському місті Бая Маре. Захід об’єднав учасників з України, Румунії, Молдови, Болгарії та Сербії. В ході зустрічі учасники змоделювали змагання за статус Глобальної молодіжної столиці. Змагалися міста-мільйонники: Сан-Франциско, Брісбен, Кейптаун та Белфаст. Конкурс передбачав глибинний аналіз поточної ситуації в містах, напрацювання трьох проектів, формування карти молодіжної інфраструктури та загальну презентацію свого міста. Така модель роботи в групах дозволила цілісно проаналізувати та оцінити проблеми великих міст та сформувати критерії за якими можуть оцінюватися “молодіжні столиці”.

Румунія проводить конкурс “Молодіжна столиця” з 2015 року. Мета конкурсу та ж, що і в Україні – активізація співпраці між молоддю та місцевою владою і створення комфортних умов для проживання та розвитку молоді. “Молодіжна столиця” має також на меті поширити кращі практики молодіжної роботи, сприяти обміну досвідом та залучити молодь до усіх сфер життя міста. В Румунії отримання звання “Молодіжної столиці” передбачає проведення національного молодіжного форуму, що стає майданчиком для дискусій та обговорень, обміну думками щодо формування молодіжної політики в країні, нагородження найкращої молоді в різних номінаціях (спорт, різні види мистецтва, молодіжні проекти і тп.), а також оголошення наступного переможця “Молодіжної столиці”. В 2019 році Молодіжною столицею буде місто Яси.

Національна молодіжна рада України, дякує колегам з Національної молодіжної ради Румунії (Consiliul Tineretului din România) за високий рівень організації заходу і сподівається на подальшу продуктивну співпрацю!

Representative of National Youth Council of Ukraine (NYCUkraine) Natalia Shevchuk has joined to the development process of general recommendations for the implementation of “Youth Capital” contest on the national level in other countries in the framework of working meeting “National Youth Capitals in Eastern Europe”.

The working meeting was held on 7 – 11th of November in the Romanian city of Baia Mare. The event brought together participants from Ukraine, Romania, Moldova, Bulgaria and Serbia. During the event, participants simulated competition for the status of the Global Youth Capital. Metropolian cities, which competed: San Francisco, Brisbane, Cape Town and Belfast. The competition covered in-depth analysis of the current situation in cities, development of three projects, creating of a map of youth infrastructure and general presentation of the city. Such model of group work allowed for a holistic analysis and assessment of the problems of large cities and helped to form criterias for the evaluation of “youth capitals”.

Romania holds the “Youth Capital” contest starting from from 2015. The main aim of the competition is the same as in Ukraine – the activization of cooperation between youth and local authorities and creation of comfortable conditions for the living and development of young people. The “Youth Capital” also stands for promotion of best practices in youth work, helps exchange experiences and involves young people to the all spheres of life of the city. In Romania, receiving the title of the Youth Capital involves holding a national youth forum, which becomes a platform for discussions and debates, exchanges of views on the formation of youth policy in the country, awarding the best young people in different nominations (sport, different types of art, youth projects etc.) and of course announcing of the next winner for the contest. The next Youth Capital of Romania will be city Iasi.

NYCUkraine expresses gratitude to the Consiliul Tineretului din România for the high level of organization of the event and hopes for further productive cooperation!

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення