Заява Національної молодіжної ради України щодо введення воєнного стану. NYCUkraine statement on Martial law in Ukraine

Національна молодіжна рада України занепокоєна загостренням агресії з боку Російської Федерації у акваторії Азовського моря та підтримує дії, які направлені на захист прав та свобод громадян України та збереження державного суверенітету.

Разом з тим, згідно Закону України “Про введення воєнного стану в Україні” в окремих областях може бути заборонена діяльність політичних партій та громадських організацій. Національна молодіжна рада України (далі — НМРУ), як представник інтересів більше 80-ти громадських молодіжних організацій, висловлює сподівання на те, що органи державної влади та місцевого самоврядування не будуть безпідставно перешкоджати демократичній участі молоді у громадському житті.

НМРУ звертається до членів своїх відокремлених підрозділів у Вінницькій, Луганській, Одеській, Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях, де згідно з законом вводиться воєнний стан, з пропозицією налагодити кроссрегіональне співробітництво на час дії воєнного стану, та проводити молодіжні заходи у сусідніх областях, де є підрозділи Спілки. У свою чергу, Національна молодіжна рада України  буде надавати для цього всю необхідну організаційну підтримку.

Ми також звертаємо увагу наших закордонних партнерів на те, що громадянське суспільство України залишається надійним партнером, відкритим до співпраці у розвитку демократичних інституцій. Зі свого боку НМРУ продовжує працювати над впровадженням кращих міжнародних практик молодіжної політики в Україні.

Національна молодіжна рада України ініціює обговорення щодо забезпечення прав молоді та її участі у суспільному житті в умовах воєнного стану базуючись на Резолюціях ООН 2250 та 2419, та закликає представників молоді, органи місцевого самоврядування та міжнародних партнерів долучитися до процесу задля забезпечення демократії в Україні.

 

 

National Youth Council of Ukraine condemn Russia use of force in Azov Sea and supports actions of Ukrainian authorities aimed at protecting the rights and freedoms of Ukrainian citizens and state sovereignty.

However, according to the Martial law voted by Verhovna Rada on Monday civil liberties such as activities of political parties and public organizations in certain regions may be prohibited. The National Youth Council of Ukraine, as a representative of more than 80 non-governmental youth organizations, hope that Ukrainian authorities will not unreasonably hinder the democratic participation of young people in public life.

NYCUkraine call up Regional Branches in Vinnytsa, Luhansk, Odessa, Sumy, Kharkiv, Donetsk and Zaporizhzhia regions, where Material law is in force to establish cross-regional cooperation and to conduct youth activities in the neighboring regions in cooperation with local Regional Branches. NYCUkraine will provide all necessary organizational support for this purpose.

We draw the attention of our foreign partners, that civil society of Ukraine remains a reliable partner, which is open to cooperation for the development of democratic institutions. National Youth Council of Ukraine work on implementing the best international practices of youth policy in Ukraine in conditions of Martial law.

In the same time National Youth Council of Ukraine initiates discussions on ensuring the rights of young people and their participation in civic life in conditions of Martial law, based on UN Resolutions 2250 and 2419. NYCUkraine calls on representatives of youth, local authorities and international partners to join it in order to ensure democratic processes in Ukraine.

 

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення