Позиція Національної молодіжної ради України стосовно створення МКДО

 

Кабінет міністрів України затвердив Типове положення про створення Молодіжних консультативно-дорадчих органів, про це заявив Заступник міністра молоді та спорту Олександр Ярема в ході засідання колегії Мінімолоді 20 грудня.

Національна молодіжна рада України підтримує ініціативу щодо залучення молоді до процесу прийняття рішень, проте має ряд фундаментальних зауважень до принципу роботи Молодіжних рад за Типовим положенням та рівня участі молоді у цьому процесі. Зауваження та рекомендації щодо МКДО неодноразово висловлювались представникам міністерства, проте не були враховані.

Відповідно до результатів опитування “Молодь України 2018” проведенного на замовлення Мінмолоді, майже 60% молодих людей вважає, що місцева влада не враховує думку молоді при прийнятті рішень. Згідно з Типовим положенням, Молодіжні консультативно-дорадчі органи залучають молодь до процесу прийняття рішень на одному з найнижчих рівнів – рівні консультування, тобто не зобов’язані враховувати думку молоді і надалі. Рішення Молодіжних рад мають дорадчий характер, вони не мають реальних важелів впливу на прийняття рішень з питань молодіжної політики та не можуть здійснювати контроль за планом виконання молодіжних програм у конкретному регіоні на рівні партнерів. Міністерство молоді та спорту України співпрацює з Національною молодіжною радою України та молодіжними організаціями на рівні партнерства, разом з тим, впроваджуючи Типове положення не дає молоді в регіонах співпрацювати на таких же умовах з місцевою владою.

Крім того, Типове положення передбачає вертикальну структуру управління. Тобто підпорядкування МКДО міст до МКДО областей, які в свою чергу підпорядковуються органам державної влади. Така структура Молодіжних консультативно-дорадчих органів суперечить принципам децентралізації, що впроваджуються в Україні.

Ухвалення положення також не корелюється з політикою міністерства про залучення молоді до прийняття всіх рішень, що стосуються молоді.  Обговорення Типового положення про створення МКДО пройшло у вересні 2018 року, проте до нього не були долучені представники громадянського суспільства та молодь з регіонів, а результати обговорення не були опубліковані. З жовтня по листопад Національна молодіжна рада України та її члени ініціювали обговорення Типового положення у Львівській, Дніпропетровській, Тернопільській, Запорізькій та Харківських областях. Крім того НМРУ провела власні обговорення Типового положення з молоддю у Луганській та Донецькій областях, де були напрацьовані рекомендації до документу. Рекомендації були надані представникам Міністерства молоді та спорту України та департаментів молодіжної політики Луганської та Донецької обласних адміністрацій. Після тривалої комунікації Мінмолоді не висловило жодної позиції стосовно напрацювань НМРУ, представники Луганської області  заявили, що не збираються впроваджувати напрацювання. Разом з тим, деякі з рекомендацій можуть бути впроваджені в Донецькій області, обговорення з представниками ОДА ведуться і надалі.
В зв’язку з тим, що положення все ж було прийняте без погодження з молоддю, Національна молодіжна рада України пропонує внести в Стратегію молодіжної політики до 2030 року корективи стосовно роботи Молодіжних консультативно-дорадчих органів.

Національна молодіжна рада України підтримує моделі участі молоді в яких молодіжні громадські організації співпрацюють з владою на рівні партнерства та знаходяться в постійному діалозі. Тому розробила рекомендації до Типового положення, згідно з якими пропонується створити Молодіжні координаційні консультативно-дорадчі органи (МККДО), до яких мають увійти представники громадськості та обласні чиновники відповідальні за роботу по власному напрямку, при цьому більшість у таких об’єднаннях має складати молодь за прикладом системи співуправління Ради Європи. Ця платформа має стати місцем де молодь вноситиме свої напрацювання у різних сферах на розгляд представників влади різних напрямів відповідальності. Таким чином можна буде говорити про систему спільного управління. Для підвищення ефективності роботи таких органів, Національна молодіжна рада України вважає доцільним побудову структури Молодіжних координаційних консультативно-дорадчих органів безпосередньо при органі виконавчої влади, враховуючи принципи децентралізації, а саме виключаючи можливість входження обласних МККДО до інститутів громадянського суспільства, а МККДО міст та ОТГ до МККДО області. Побудова та функціонування МККДО має відбуватись на принципах субсидіарності та відкритості, відповідаючи критеріям добровільності участі, неполітичності  та демократичності

Позиційний документ “Моделі участі молоді” прийнятий Позачерговою Генеральною Асамблеєю НМРУ

Пропозиції до Типового положення про МКДО регіонального рівня від ГС Національна молодіжна рада України

Пропозиції до Типового положення про МКДО місцевого рівня від ГС Національна молодіжна рада України 

Пропозиції до Типового положення про МКДО на регіональному рівні від ГС Національна молодіжна рада України з правками молоді Луганської та Донецької областей

 

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення