Додай свої Рекомендації до Стратегії молодіжної політики 2030! Add your own recommendations for the Strategy of Youth Policy 2030 from NYCUkraine

Національна молодіжна рада України спільно зі своїми членськими організаціями ініціювала розробку Рекомендацій до Стратегії державної політики в молодіжній сфері до 2030 року. З 8 по 10 лютого лідери українських молодіжних організацій та профільні експерти працювали над рекомендаціями, які тепер може доповнити кожна зацікавлена молода людина. Таким чином Національна молодіжна рада України прагне зробити рекомендації до Стратегії 2030 більш репрезентативними та такими, що враховують думку всієї молоді, а не лише членських організацій НМРУ.

Всього рекомендації містять 13 пунктів, що були запропоновані в рамках Стратегічної сесії Національної молодіжної ради України, тема 14-го пункту буде визначена базуючись на онлайн-коментарях.

Можливість доповнення документу відкрита до 6 березня 2019 року. За посиланням нижче можна скористатись функцією “коментування” і додати свої пропозиції до Рекомендацій до Стратегії 2030:

https://docs.google.com/…/1Cd9alvFI7hdtD-zVrqIKh1v1Qt…/edit…

Напрацювання пропозицій до Стратегії здійснюється у партнерстві з ЮНІСЕФ Україна та за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках проекту “Розвиток сталих моделей молодіжної участі”, що є частиною програми “Посилення життєстійкості та підвищення громадської активності підлітків і молоді у східній Україні”.

Як проходило обговорення рекомендацій:
https://goo.gl/qmsUg4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Youth Council of Ukraine in cooperation with its member organizations initiated development of recommendations for the Strategy of the State Policy on Youth 2030. During the strategic session in Kyiv, the leaders of Ukrainian youth organizations and field experts together worked on the recommendations for the Strategy of the State Policy on Youth 2030. After the session every representatives of Ukrainian youth could add own suggestions to the document, to make it inclusive and more representative.

The possibility of completing the document is open until March 6, 2019. Using the link below, you can use the commenting feature and add your suggestions to the Recommendations to Strategy 2030:
https://docs.google.com/…/1Cd9alvFI7hdtD-zVrqIKh1v1Qt…/edit…

Development of proposals to the Strategy is carried out in partnership with UNICEF with the financial support of the European Union within the framework of the project “Development of stable models of youth participation”, which is the part of the program “Strengthening resilience and enhancing civic engagement of adolescents and young people in Eastern Ukraine”.

Development of recommendations for the Strategy of the State Policy on Youth 2030 in pictures:
https://goo.gl/qmsUg4

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення