Генеральна Асамблея НМРУ/General Assembly of NYCU

*Eng. version below

Національна молодіжна рада України запрошує на Звітно-Виборчу Генеральну Асамблею Національної Молодіжної Ради України, що відбудеться 2-3 листопада 2019 року в місті Києві.

В рамках заходу відбудеться:
– презентація роботи НМРУ;
– прийняття та виключення Повноправних членів НМРУ;
– заслуховування звітів статутних органів НМРУ;
– внесення змін до Статуту НМРУ;
– обрання до керівних органів НМРУ;
– обмін кращими практиками молодіжної політики (місцевий, національний, міжнародних);
-дискусії з міжнародними експертами та партнерами НМРУ в молодіжній сфері
-презентація діяльності Європейського молодіжного форуму;
-та багато іншого.

Просимо звернути Вашу увагу на те, що членські організації НМРУ, які пропустять можливість заповнити опитування від Комісії з питань членства НМРУ, в разі виявлення бажання делегувати своїх представників на обрання в керівні органи Спілки, пройдуть моніторинг Комісії з питань членства, базуючись на інформації, наявній у відкритому доступі в мережі інтернет.

На учасників очікують цікаві дискусії, робота в групах та публічні обговорення, виступи від міжнародних та українських експертів, презентації досвіду Європейських колег з питань молодіжного розвитку.

Посилання на реєстрацію для членських організацій НМРУ:
https://forms.gle/qcSC4iWRpyEfVHJu9

Посилання на реєстрацію для гостей:
https://forms.gle/ZW27MtkG1DkQik2i9

Запрошуємо лідерів молодіжних громадських організацій долучитись до заходу.

Давайте будувати стабільну, сильну та ефективну молодіжну політику разом!
_________________________________________________________

The National Youth Council of Ukraine (hereinafter – NYCUkraine) invites you to the Report and Election General Assembly of the NYCUkraine that will be held on November 2-3, 2019 in Kyiv.

The event will include:
– presentation of NYCUkraine work;
– acceptance and exclusion of full members of NYCUkraine;
– listening to the reports of the statutory bodies of NYCUkraine;
– amending the NYCUkraine Statute;
– election to the governing bodies of NYCUkraine;
– exchange of the best practices of youth policy (local, national, international);
– discussions with the international experts and NYCUkraine partners in the youth field;
– presentation of the activities of the European Youth Forum;
– and much more.

Please, note that NYCUkraine membership organizations which will not fill out the questionnaire from the Membership Commission of the NYCUkraine, but wish to delegate their representatives to the governing bodies of the NYCUkraine, will be reviewed by the Membership Commission based on the information available on the Internet.

During the Report and Election General Assembly you will be able to take an active part in interesting discussions, group work and public discussions, listen to the speeches from international and Ukrainian experts, presentations of the experience of European colleagues on youth development.

Registration link for the NYCUkraine membership organizations:
https://forms.gle/qcSC4iWRpyEfVHJu9

Registration link for guests of the General Assembly:
https://forms.gle/ZW27MtkG1DkQik2i9

We invite leaders of youth NGOs to join the event. Let’s build a stable, strong and effective youth policy together!

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення