Рада НМРУ затвердила Позицію: Молодь, мир та Безпека в Україні 2022

Позиція Національної молодіжної ради України «Молодь, мир, безпека в Україні 2022»

Завантажити!

В 2013-2014 році українська молодь стала рушійною силою під час Революції гідності, щоб відстоювати цінності демократії, прав людини, взаємної поваги та гідності, а також власний вибір за світле майбутнє України. Саме після подій Революції гідності, молодіжні громадські організації, які підтримували євроінтеграційний вектор розвитку держави, вперше за всі роки незалежності України об’єдналися, щоб консолідувати та розвивати демократичні молодіжні організації України задля захисту та представлення інтересів молоді на місцевому, національному та міжнародному рівнях. Національна молодіжна рада України відстоює підхід про те, що молодь є невід’ємною частиною суспільства та бере активну і рівноправну участь у формуванні громадянського та політичного життя України та світу загалом на принципах рівності та захисту прав людини.

Війна на Сході України останні 8 років, окупація півострову Крим, виклики спричинені пандемією Covid-19 (1) , а останні місяці – загроза нападу Росії на Україну, питання, про яке говорять світові медіа, яке не зникає з порядку денного політиків, викликає стурбованість та додаткову тривожність серед молодих людей та, незважаючи на це, ми продовжуємо боротьбу за рівний доступ до прав молоді для кожної молодої людини.

В одній з останніх доповідей про ситуацію з дотриманням прав людини в Україні, де велика увага була приділена дотриманню прав людини в Криму, моніторингова місія ООН підсумувала про продовження систематичних порушень прав людини на підконтрольному Росією українському Криму, зокрема масові репресії проти тих, хто висловлює критичні або незалежні погляди. (2) Також, ряд українських правозахисних організацій висвітлювали порушення прав людини в Криму через підготовку Універсального періодичного огляду щодо стану прав людини в Росії. (3)

Всупереч обставинам, ми віримо, що саме ми, українська молодь, покоління незалежних, здатні говорити в голос та захищати власний вибір. Беручи початок від Загальної декларації прав людини, враховуючи Хартію основоположних прав ЄС, мир і безпека розглядається не тільки як спільна мета, а як основоположне право людини, у тому числі молодих людей в Україні.

Саме завдяки зусиллям незалежних молодіжних громадських організацій, більше ніж за півстоліття після завершення Другої Світової війни, у 2015 році на рівні Ради Безпеки ООН було прийнято історичну Резолюцію 2250 «Молодь, мир і безпека» (4) , яка вперше виокремила молодь як соціальну групу та визначила значний внесок молоді в розбудову мирного суспільства. Згодом, у 2018 було прийнято нову Резолюцію 2419 «Молодь, мир і безпека» (5) , яка закликала до забезпечення конструктивного та повного включення молоді у процеси прийняття рішень на різних рівнях у питаннях погодження та виконання мирових угод. У Резолюції 2535 «Молодь, мир і безпека» (6) , яка була прийнята у 2020 році, вперше згадуються встановлені заходи, спрямовані на реалізацію порядку денного з питань молоді, миру та безпеки у рамках миротворчих операцій ООН, та стала першим документальним свідченням взаємозв’язку між реформою сектору безпеки та питанням молоді, миру й безпеки.

Вже в 2016 році Національна молодіжна рада України розпочала співпрацю з молодіжними громадськими організаціями Донецької та Луганської областей у розрізі Резолюцій 2250 та 2419 «Молодь, мир і безпека» з метою формування репрезентативної участі молоді та молодіжних організацій у процесах прийняття рішень.

Незалежні молодіжні громадські організації в Україні та світі на постійній основі сприяють розбудові демократії та культурі миробудування, посилюють молодіжну участь через мирний діалог, молодіжні проекти, сфокусовані на підтримку процесів примирення та формування культури пам’яті, міжкультурного діалогу та взаєморозуміння в Європі та в цілому всесвіті загалом.

Разом з тим, молодіжні організації стикаються з труднощами в своїй діяльності такими як (7) : відсутність достатнього визнання ролі молодіжних організацій та їх внеску в розбудові миру на політичному та юридичному рівнях; недостатня кількість інструментів та недостатній рівень значущої участі молоді, коли молодь долучена до формування політик на різних етапах й може брати участь не тільки в імплементаційний частині, а також впливати на фінальні для затвердження тексти політичних документів та на надання фінансування на їх підтримку. Також, останнім часом держава створює все більше правових перешкод і колізій, що в свою чергу впливає на реалізацію прав, які безпосередньо впливають на діяльність організацій, наприклад право свободи зібрань, вираження думки, релігії, участі в житті громади та країни.

Надзвичайні правові заходи щодо окремих подій, як-от пандемії чи воєнного стану, також можуть перешкоджати в наданні допомоги вразливим групам населення, які можуть бути цільовою аудиторією молодіжних громадських організацій. Відсутність достатнього фінансування незалежних молодіжних громадських організацій ставить під загрозу їх стабільну діяльність, спроможність існування громадянського суспільства, у першу чергу під час конфлікту чи постконфліктного періоду, де проводяться дії, спрямовані на сприяння миру та безпеки. Дефіцит ресурсів на таких територіях обмежує діяльність незалежних молодіжних громадських організацій, у тому числі в питаннях створення діалогових майданчиків для участі молоді та відбудови миру. (8)

В 2018 році Національна молодіжна рада України на рівні з колегами, організаціями-членами Європейського молодіжного форуму закликали представників України у Раді Європи не підтримувати скорочення фінансування молодіжного напряму (9) . Саме тому, Національна молодіжна рада України закликала МЗС України збільшити внесок до Ради Європи, щоб допомогти у подоланні кризи в якій опинилась організація через несплату членського внеску Росією та показати власним прикладом для інших держав наскільки важливе питання безпеки. Однак, український політикум своїм мовчанням проігнорував альтернативні шляхи вирішення не тільки питання молодіжної політики, а й безпеки держави в цілому.

Разом з тим, Україна не відмовилася і в 2021 та 2022 роках продовжувала отримувати фінансування від Ради Європи, в тому числі за рахунок фінансування з членських внесків сорока семи країн членів Ради Європи .(10)

Жодна молода людина чи дитина не повинна стати жертвою політичної ситуації, чи війни на Сході, але ми це бачимо впродовж останніх 8 років. Всупереч окупації територій Росією, кризи викликаної пандемією Covid-19, незалежні молодіжні організації продовжують невтомно працювати на розвиток світлого та мирного майбутнього України в напрямку євроатлантичної інтеграції.

2022 рік не тільки Рік молоді в Європі, а також Рік європейської оборони. Як ніколи важливим залишається вирішальний голос молоді в формуванні майбутнього Європи. У своїй боротьбі українська молодь заслуговує на рівний доступ до прав людини на рівні з однолітками з країн ЄС. Сьогодні, як ніколи, важливо продемонструвати рішучість та відданість трансформації України через зміцнення верховенства права, виховання поваги, захист і дотримання прав людини, здійснення та підтримку реальних реформ із наданням інструментів для участі молоді на кожному з етапів.

Саме тому, ми закликаємо всі зацікавлені сторони продемонструвати незворотність курсу на інтеграцію до євроатлантичної спільноти на конкретних прикладах, таких як здійснення якісних реформ всередині країни, так і надання підтримки, інструментів та впровадження відкритої політики щодо намірів України щодо членства в НАТО та ЄС.

У зв’язку з цим, ми закликаємо:

  • незалежні молодіжні громадські організації, які очолюються молоддю (11) , відіграти важливу роль у зусиллях по розбудові та підтримці миру. Тому ми звертаємося до незалежних молодіжних громадських організацій, молодіжних крил політичних партій та організацій політичного спрямування різних ідеологій об’єднати зусилля, щоб разом сприяти визнанню та впровадженню неформальної освіти (12) , молодіжної роботи (13) , політичної освіти в Україні (14), протидіяти дезінформації, гібридній війні та формувати міжнародну молодіжну публічну дипломатію з чітким визначенням важливості ролі молодіжних громадських організацій у відновленні та розбудові миру не тільки в розрізі майбутнього України, а й всієї Європи.
  • членські організації Європейського молодіжного форуму та національні молодіжні ради закликаємо звернутися до урядів своїх країн з вимогою чітко висловити їхню солідарність з Україною, спрямувати всі зусилля дипломатії та політиків на досягнення мирного вирішення збройного конфлікту на кордоні України.
  • закликаємо незалежні молодіжні громадські організації в Україні та членські організації Європейського молодіжного форуму разом підготувати альтернативний звіт та здійснити власний внесок до підготовки Універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини, в 4-му циклі в 2022 році (15) щодо рівного доступу молоді до прав людини в окупованому Криму, Донецькій, Луганській областях, підконтрольних територіях, в тому числі Закарпатські області. Тільки спільний захист прав молоді може гарантувати безпеку в Європі.
  • уряд та політикум України переглянути ефективність використання державного фінансування та міжнародної фінансової допомоги, визначити неабияку роль та важливість громадських молодіжних організацій, їх внесок до розбудови миру. А також спільно з молодіжними громадськими організаціями в найближчій перспективі розробити та затвердити Національний план з імплементації Резолюцій 2250 та 2419 (16), забезпечити фінансування на його реалізацію громадськими молодіжними організаціями, у відповідності до Рекомендацій НМРУ до стратегії молодіжної політики 2030 (17) та документу Національної молодіжної стратегії до 2030, затвердженої президентом України та наданої на виконання Кабінету Міністрів України. (18)
  • В розрізі виконання Угоди про Асоціацію України з ЄС, внести до плану заходів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС активності, які б відповідали реальному пріоритету сприяння інтеграції молоді в суспільство загалом, заохочуючи її активну громадську позицію та ініціативність саме через співробітництво між молодіжними організаціями в Україні, ЄС та його державах-членах, надання знань, навичок і компетенцій молоді поза освітніми системами, у тому числі через волонтерство, неформальну та інформальну освіту й визнання цінності такого досвіду. (19)
  • Закон України «Про освіту» (20) має визначення що таке неформальна освіта, однак не передбачає можливостей для її фінансової підтримки через репрезентативні молодіжні організації. Задля підтримки заходів з мирободування через неформальну освіту, пропонуємо внормувати через відповідні нормативно-правові акти (НПА) визнання неформальної освіти, а саме забезпечити можливість видатків із державного та місцевих бюджетів для підтримки репрезентативних громадських організацій в якості надавачів освітніх послуг (21). У НПА слід включити підходи громадських організацій до впровадження молодіжної роботи, а саме неформальних освітніх програм. Такий крок дозволить забезпечити якісне впровадження молодіжної роботи та її визнання в діяльності громадських молодіжних організаціях (22). А також посилить спроможність молодіжних громадських організацій для створення молодіжних центрів з якісним програмним наповненням їх діяльності.
  • просимо Європейський молодіжний форум та Дорадчу Раду з питань молоді Ради Європи висловити солідарні дії в підтримку незалежних молодіжних організацій в Україні через внесення питання дотримання рівного доступу до прав молоді в Україні до політичного порядку денного європейських інституцій, у тому числі через перегляд існуючих проектів та надання нових інструментів фінансування для підтримки незалежних молодіжних організацій. Серед можливих інструментів: програм ЄС, включно з приєднанням України в якості програмної країни Еразмус+ (23) та створення Національної агенції Еразмус+ (24) в Україні, Discover EU, участь Європейському молодіжному діалозі, Молодіжних гарантіях для молоді країн ЄС (25) , Європейському молодіжному фонді Ради Європи та ін.
  • впровадити підтримку молоді та її забезпечення трудових прав через законодавче врегулювання та заборону неоплачуваних стажувань (26) (27) в Україні, впровадження підходів для країн ЄС у запровадженні Європейського Пакту Заради Молоді в Україні (28) (29) .

(1) Позиційний документ Громадської Спілки «Національна молодіжна рада України»: «Підтримка молодіжних організацій та молодіжної сфери України у часи пандемії COVID-19».

https://nycukraine.org/wp-content/uploads/2020/11/Pozitsiyniy-dokument_Pidtrimka-molodizhnih-organizatsiy-_COVID-19_finalna-versiya.docx

(2) Стаття на інтернет-порталі Крим.Реалії «Порушення систематичні й тривають»: Моніторингова місія ООН про права людини в Криму».

https://ua.krymr.com/a/monitorynhova-misia-oon-dopovid-porushennia-prav-liudyny-krym/31479879.html

(3) Універсальний періодичний огляд – Росія

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/russie_federation_de/session_30_-_mai_2018/js2_upr30_rus_e_main.pdf

(4) Резолюція РБ ООН 2250 «Молодь, мир і безпека»

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2250(2015)&referer=/english/&Lang=E1

(5) Резолюція РБ ООН 2419 «Молодь, мир і безпека».

https://undocs.org/en/S/RES/2419(2018)

(6) Резолюція РБ ООН 2535 «Молодь, мир і безпека».

https://undocs.org/en/S/RES/2535(2020)

(7) «Діяльність та потреби молодіжних організацій в Україні: звіт за результатами опитування організацій членів Національної молодіжної ради України».

Публікація доступна українською мовою. http://bit.ly/39SMlD4

А також скорочена версія в англійському перекладі. https://bit.ly/2xjtW4n

(8) Позиційний документ Європейського молодіжного форуму «Молодь, мир і безпека».

https://www.youthforum.org/news/policy-paper-youth-peace-security
(9) Заклик НМРУ до представників України у Раді Європи не підтримувати скорочення фінансування молодіжного напряму.
https://nycukraine.org/filtr-novini-spilki/nmru-zaklikaye-radu-yevropi-ne-skorochuvati-byudzhet-na-molod.html

http://nycukraine.org/wp-content/uploads/2019/05/Sovet-Evrop-Byudzhet-4.pdf?fbclid=IwAR2rVCtbObFsoERwS-fYNh5mEhAzUD vDbm0rPjzoEpSKWQNienP7BZBYDu42

(10) Пост-реліз з приводу планування поекту з Радою Європи.

https://mms.gov.ua/news/robocha-zustrich-z-planuvannya-proyektu-radi-yevropi-molod-za-demokratiyu-v-ukrayini-faza-ii

(11) Позиційний документ Європейського молодіжного форуму “Якісну молодіжну участь та представництво в інституціях”.

https://www.youthforum.org/files/0017-20_FINAL_Policy20Paper20on20Quality20Youth20Participation.pdf

(12) Позиційний документ Громадської Спілки «Національна молодіжна рада України» з питання «Визнання неформальної освіти».

http://nycukraine.org/wp-content/uploads/2018/11/Viznannya-neformalnoyi-osviti-3-1.pdf?fbclid=IwAR1AcqwcL0CAAMuGzwcdVbT7huX2a2HxbgEVhtWNyLEU8CkZANv3QWixOGI

(13) Позиційний документ Громадської Спілки «Національна молодіжна рада України» з питання «Пропозиції до визнання молодіжної роботи в Україні з урахуванням міжнародного досвіду»

http://nycukraine.org/wp-content/uploads/2018/11/Pozitsiya-molodizhna-robota-2.pdf?fbclid=IwAR28cq41_4lJaSOsouj8eoTke7gmx xmRLbzbB0-p5fSg8wQ0fXz95LiPphA

(14) Позиційний документ Громадської Спілки «Національна молодіжна рада України»: «Впровадження програм неформальної та формальної політичної освіти в Україні».

https://nycukraine.org/wp-content/uploads/2020/03/Vprovadzhennya-program-neformalnoyi-ta-formalnoyi-osviti.pdf

(15) Універсальний періодичний огляд Ради з прав людини (четвертий цикл)

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/UPR_4th_cycle.docx

(16) Позиційний документ Громадської Спілки «Національна молодіжна рада України» : «Вимога імплементації Резолюції ООН 2250/2419 в Україні» .

https://nycukraine.org/wp-content/uploads/2020/03/implementatsiya-Rezolyutsiy-OON-2250_2419-v-Ukrayini.pdf

(17) Рекомендації Національної молодіжної ради України до Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2030 року «14 Пунктів».

http://nycukraine.org/wp-content/uploads/2019/03/Strategiya-molodizhnoyi-politiki-2030-2.pdf

(18) Національна молодіжна стратегія до 2030 року

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text

(19) Угода про асоціацію між Україною та ЄС

http://publications.europa.eu/resource/cellar/a1838253-72ff-11ec-9136-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1

(20) ЗУ «Про освіту».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

(21) Визнання неформальної освіти в молодіжному секторі: основні фактори успіху та рекомендації.

https://www.youthforum.org/files/Publication-Validation-NFE.pdf

(22) Остаточна декларація 3-ої Європейської Конвенції з молодіжної роботи.Вказівники майбутнього.

https://www.eywc2020.eu/downloads/doctrine/WebforumVeranstaltungenWebsiteBundle:Media-file-54/3rdEYWC_finaldeclaration.pdf

(23) Позиція Громадської Спілки “Національна молодіжна рада України” з питання “Приєднання України до програми Еразмус+” https://nycukraine.org/wp-content/uploads/2020/03/Pozitsiya-Priyednannya-Ukrayini-do-programi-Erazmus.pdf

(24) Програмний посібник Еразмус+, Європейська комісія

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf

(25) Стандарти якості молодіжних гарантій. Результати консультацій.

https://www.youthforum.org/files/Youth20Guarantee-v5.pdf

(26) Судовий позов No 150/2017 Європейський молодіжний форум (YFJ) проти Бельгії.

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/collective-complaints-procedure

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-150-2017-eur opean-youth-forum-yfj-v-belgium?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-soci al-charter%2Fpending-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lf8ufoBY2Thr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26 p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

(27) Бельгія повинна зробити більше, щоб заборонити неоплачувані стажування, зазначає міжнародний орган з прав людини.

https://www.youthforum.org/news/belgium-must-do-more-to-stop-unpaid-internships-rules-international-human-rights-body

(28) Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, які зустрічаються в рамках Ради, щодо вирішення проблем молоді в Європі — імплементації Європейського пакту для молоді та сприяння активному громадянству.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A42005X1124%2803%29

(29) Позиційний документ Європейського молодіжного форуму «Про Європейський пакт заради молоді».

https://www.youthforum.org/files/0280-0520YFJ_PP_Youth_Pact.pdf

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення