Про спілку

Візія СПІЛКИ: Молодь є невід’ємною частиною суспільства та бере активну і рівноправну участь у формуванні громадянського та політичного життя України та Світу.
Основна мета СПІЛКИ: консолідувати та розвивати демократичні молодіжні організації України для захисту та представлення інтересів молоді на національному та міжнародному рівнях.

Місія СПІЛКИ:
представляти та захищати громадянські, політичні, соціальні та економічні права молоді України, розширювати можливості особистісного розвитку та активної участі молоді в суспільно-політичному житті.

Цілями СПІЛКИ є:
– об’єднання молоді України;
– захист прав, представлення інтересів молоді, молодіжних організацій України на національному та міжнародному рівнях;
– залучення молоді до процесів прийняття рішень на місцевому, національному та міжнародному рівнях;
– залучення молоді до активної громадської діяльності;
– сприяння розвитку молодіжних організацій;
– участь молоді у становленні та підтримці миру в України;
– сприяння становленню та розвитку демократії в Україні.

Завданнями СПІЛКИ є:
– розвиток крос-секторального підходу в молодіжній політиці;
– удосконалення законодавства щодо молодіжної політики та прав молоді;
– створення та розвиток професійної сфери діяльності молодіжної політики, професії “молодіжного працівника”;
– розвиток міжкультурного та соціального діалогу серед молоді;
– протидія дискримінації та сприяння становленню рівності прав та можливостей для кожної молодої людини;
– створення умов для консолідації молодіжних організацій на місцевому та регіональному рівнях та їх участі в процесах прийняття рішень;
– розвиток співпраці з громадськими організаціями, інституціями, органами влади, засобами масової інформації та іншими юридичними особами;
– розвиток співпраці з іноземними та міжнародними організаціями та інституціями;
– розробка інформаційних, аналітичних, освітніх матеріалів;
– проведення досліджень у сфері молодіжної політики;
– створення центру обміну ресурсами між організаціями-членами СПІЛКИ;
– надання ресурсної допомоги організаціям-членам СПІЛКИ;
– популяризація української культури серед молоді;
– проведення освітніх, культурних, наукових, розважальних, спортивних заходів.